Luthers texter
lutherinfo.se
Martin Luther och luthersk teologi
Luthers texter

Luthers texter
Martin Luther var oerhört produktiv under sin levnadstid. Han skrev själv cirka 350 böcker och skrifter. Dessutom antecknades hans föreläsningar, predikningar och bordssamtal.

Det är kanske först i kontakt med Luthers egna texter som man förstår djupet och bredden i hans tänkande. Luther hade ofta ett ganska mustigt språk och många av hans efterföljare har velat rätta till det.

Luther skrev ofta i polemik. Grovt kan man säga att när han skrev mot den romerska kyrkan betonade han den kristna människans frihet men när han skrev mot dem som tyckte sig vara friare i anden, "svärmarna", då var det ordning och reda som gällde. Men det finns också texter som är helt uppbyggeliga och fri från polemik.

För att underlätta Lutherstudiet rekommenderas en historisk – kritisk hållning. En del av det som Luther säger är tidsbundet medan annat kan kännas tidlöst. Man har ofta stor hjälp av att ta reda på vem Luther skrev till/mot, vilken typ av skrift det är och i vilken del av sin teologiska utveckling han befann sig när han skrev.

Luthers samlade verk
Standardverket för Luthers samlade verk är den kritiska utgåvan Weimarer Ausgabe, ofta kallad WA. Den tog 117 år att sammanställa och omfattar 120 band. Vissa band fick återutges då ny forskning framkommit. Luthers texter återges på latin och tyska.
Luthers samlade verk finns utgivet som D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe (1883 – 2000), Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar.
Förlaget finns hos: https://www.metzlerverlag.de/  

Vid sidan av WA är Erlangenutgåvan den mest kända. Det finns också andra samlingar som Halle-utgåvan – reviderad i St Louis-utgåvan, Otto Clemens samling med flera.

På engelska finns det en amerikansk utgåva med ett urval av Luthers texter. Den heter Luther´s Works, ofta förkortat LW, och omfattar 55 band. Den finns dessutom på CD-rom. Luther´s Works (1955 – 1986) utges av Concordia Publishing House: http://www.cph.org/  

Förlaget håller på med en komplettering med ytterligare 20 band: http://www.cph.org/images/topics/pdf/luthersworks/Prospectus.pdf  

De erbjuder en fortlöpande prenumeration:
http://www.cph.org/t-topic-luthersworks.aspx  

Andra textutgåvor
På norska finns ett mindre urval av Luthers skrifter i utgåvan Martin Luther – Verker i utvalg (1979 – 1983), Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. Utgåvan omfattar 6 band och erbjuds inte längre av förlaget.

På danska finns också utgivet ett antal centrala texter av Luther under rubriken Martin Luther – Skrifter i udvalg hos Credo Forlag, Köpenhamn.
Förlaget finns hos: http://www.lohse.dk/  

På svenska finns det olika utgåvor av Luthers texter, tyvärr inget samlat.
Se vidare på sidan Litteraturtips.

Förutom ovan nämnda utgåvor finns det olika studieutgåvor; taschenausgabe, studienausgabe, basic theological writings med mera som innehåller olika urval av Luthers texter.


Här finns länkar till olika texter av Martin Luther på internet

Luthertexter på svenska
Lilla katekesen, 1529:
http://www.logosmappen.net/bekskrifter/lillakat/index.html  

Stora katekesen, 1529:
http://www.logosmappen.net/bekskrifter/sk/index.html  

Schmalkaldiska artiklarna, 1536:
http://www.logosmappen.net/bekskrifter/sa/index.html

Svenska kyrkans bekännelseskrifter: 
http://www.logosmappen.net/bekskrifter/index.html

Om den trälbundna viljan, 1525:
http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/otv/  

Stora Galaterbrevskommentaren, 1535:
http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/sgal/

Huspostillan: 
http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/huspostillan/index.htm

Luthers 95 teser om avlatens innebörd, 1517:
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/95teser.htm

 

Luthertexter på tyska
Luthertexter på tyska.95 teser, lilla katekesen, talet i Worms 1521, psalmer och böner:
http://www.luther-gesellschaft.com/_common/_fr_lrt0.htm

Luthertexter på tyska. Tyska Bibeln, fabler, psalmer, predikningar, 95 teser med mera:
Die Bibel

Fabeln

Kirchenlieder

An den christlichen Adel deutscher Nation

Vorrede auf das Alte Testament

Kleiner Katechismus

Vorrede auf die Epistel S. Paul an die Römer

Die Concordien-Formel

95 Thesen des Theologen Dr. Martin Luther

Vater Unser

Von der Freiheit eines Christenmenschen

Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms

Predigten durch ein Jahr

95 Thesen des Theologen Dr. Martin Luther

Verschiedene Texte

Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche

Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei

Om en kristen människas frihet, 1520, på tyska:
http://www.fordham.edu/halsall/source/luther-freiheit.html

Luthers predikningar på tyska:
http://www.luther.enet.de/

Luthertexter på tyska, närmare 300 stycken:
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:luther:inhaltsverzeichnis

Luthers originaltexter i Weimarer Ausgabe:
http://lutherdansk.dk/WA/D.%20Martin%20Luthers%20Werke,%20Weimarer%20Ausgabe%20-%20WA.htm

 

Luthertexter på engelska
Texter på engelska av Luther och andra reformatorer med mera:
http://www.projectwittenberg.org/

Samma som ovan men direkt till Luthers texter: http://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/wittenberg-luther.html

Om en kristen människas frihet, 1520, på engelska:
http://www.fordham.edu/halsall/mod/luther-freedomchristian.html

Om den tyska mässans ordning, 1526, på engelska:
http://history.hanover.edu/texts/luthserv.html

Brev till ärkebiskopen av Mainz om avlaten, 1517, på engelska: http://www.fordham.edu/halsall/source/lutherltr-indulgences.html

Luthertexter på engelska. 95 teser, Galaterbrevskommentaren, Om goda gärningar med mera:
The 95 Theses

The Augsburg Confession

Concerning Christian Liberty

Commentary on Galatians  
Preface and Chapter One  Chapter Two  Chapter Three  Chapter Four  Chapter Five  Chapter Six

The Hymns and Small Catechism

An Open Letter on Translating

The Smalcald Articles

Treatise on Good Works

Påvens bannbulla mot Luther. Exsurge Domine, 1520, på engelska: http://www.papalencyclicals.net/Leo10/l10exdom.htm

 

Luthertexter på andra språk
Dansk sida med Luthertexter på danska, norska, svenska, engelska, spanska, tyska med mera: http://lutherdansk.dk/


StartsidaOm ossLuthers livLuthercitatArtiklarBilderLuthers texterLitteraturtipsLänkar