Luthers liv
lutherinfo.se
Martin Luther och luthersk teologi
Tidstavla
Luthers liv

Här finns tre avdelningar om Martin Luthers liv. 

1 Martin Luther tidstavla med årtal och händelser i Luthers liv. 
(Klicka till vänster)

2 Anteckningar om Katharina von Bora, Martin Luthers fru.
(Se nedan)

3 Anteckningar om Luthers sex barn.
(Se nedan)

Martin och Käthe.

 


Anteckningar om Katharina von Bora, Martin Luthers fru.

Katharina von Bora
Luthers KätheKäthe tillhörde en av de tolv nunnor som rymde från sitt kloster påsken 1523. Luther låg bakom det hela som utfördes av köpmannen Leonard Koppe som levererat sill till klostret. Det sägs att de var tolv stycken och att de gömde sig i Koppes silltunnor i en täckt vagn.
Nunnerov var faktiskt belagt med dödsstraff!

Tre av dem kunde skickas hem, de andra fick man gifta bort. Luther kände sig ansvarig för att ordna med det. Någon föreslog att han själv skulle gifta sig med en av dem, men han avböjde bestämt. Bland annat så var han ju både bannlyst och lyst i rikets akt – vem som helst kunde döda honom. Dessutom var det andra oroligheter med bland annat bondekrigen. Luther trodde nog själv att han inte skulle leva så länge till.

Till slut var alla nunnor försörjda utom en – Katharina von Bora. Två år hade gått och hon var anställd i hushåll med väntan på en lösning. En ung adelsman från Nürnberg var tilltänkt men det visade sig att han redan hade en fästmö! Luther utsåg en doktor Glatz åt Käthe, men honom ville hon inte ha. Via den besökande doktor Amsdorf meddelade hon att hon inte kunde tåla Glatz men att hon gärna kunde tänka sig Amsdorf själv eller Luther! Luther tog inte förslaget på allvar men efter ett besök i föräldrahemmet ändrade han sig. I maj 1525 meddelade han att han skulle gifta sig med Käthe. 13 juni blev de officiellt trolovade och var då gifta i lagens ögon. Bröllopsmottagningen utsattes till 27 juni. Han var 42 år och egentligen förbi giftasför ålder, hon var 26 år. Det sägs att det från början var ett "resonemangsäktenskap".

Luther: Jag är inte förälskad, men jag tycker om min hustru.

Det hela utvecklades dock till en ömsint kärlekshistoria och Luther höll sin Käthe högt. Han skrev brev till sin "älskade Käthe" och tillskrev henne en "härskarroll" i hushållet. Han kallade henne gärna "Herr Käthe" eller "Dr Käthe" och "Kette" – kedjan.

Luther: Jag skulle inte för Venedig och Frankrike tillsammans vilja lämna ifrån mig min Käthe, för det första därför att Gud har gett mig henne åt mig och mig åt henne. För det andra emedan jag ofta märker att andra kvinnor har fler fel än min Käthe - även om hon också har en del fel, så uppvägs de av hennes många stora dygder. För det tredje därför att hon bevarar tron på äktenskapet, som är trohet och ära.

Och: Galaterbrevet är min Katharina von Bora.

Även: Om någon gått in i äktenskapet, har han det första året sällsamma tankar. När han sitter till bords, tänker han: Förr var du ensam, nu har du en annan i sällskap. När han vaknar i sin säng, ser han ett par hårflätor bredvid sig, som han förut inte såg.

Käthe fick ta hela ansvaret för hushållet även det ekonomiska. Luther hade inga pengar och själv var hon från en fattig adelsfamilj. De fick sex barn tillsammans, två dog ifrån dem.

Luther inför födseln av det första barnet: Min Katharina håller på att uppfylla Första Mosebok 1:28.

De fick "Svarta klostret" till bostad av kurfursten och han såg också till att Luther hade lön för sin verksamhet på universitetet bland annat. Luther tjänade aldrig några pengar på sina tryckta böcker.

Det var många människor som vistades i det lutherska hushållet. Förutom egna barn, släktingars barn, släktingar, Luthers studenter och kolleger. De kunde vara ca 20 - 25 pers vid middagsbordet. Käthe knotade om att Luther kunde ta betalt. Särskilt då det antecknades flitigt under de "bordssamtal" som fördes. Men Luther avslog alltid sådana tankar.

Käthe ordnade med ölbryggning i källaren, hade en lantegendom utanför staden med odlingar och till och med en fiskdamm på gården för att få ihop det! Hon var dessutom kunnig i sjukvård och tog emot människor med olika åkommor i sitt hem. Hon verkar att ha haft en vass tunga och var teologiskt bevandlad. Då och då skymtar hennes kommentarer fram i "Bordssamtalen".

Luther var ofta sjuk och Käthe kunde lindra hans plågor. Under sina många resor skrev han ofta till henne.

Luther skrev ett testamente till Käthes fördel, vilket var mycket ovanligt på den tiden. Annars ses omhändertagandet av Luthers änka som en skamfläck i reformationshistorien. Vännerna svek och endast Melanchthon och Bugenhagen var trofasta.

Efter Luthers död 1546 bröt kriget ut, därpå pesten och den utfattige Käthe fick bege sig till Torgau. På vägen dit skadades hon så svårt att hon senare avled. Det var 1552. Hon föddes 1499.
 


Anteckningar om Luthers sex barn.

LUTHERS BARN
…vad hände se´n?

Hans Luther f. 7 juni 1526 d. 27 oktober 1575
Läste juridik. Inskriven vid universitet 1533 -7 år gammal!
Tog baccelearus-examen 1539 -13 år gammal!!
Gift med Elisabeth Cruciger i Wittenberg.
Var hög ämbetsman vid hertigens kansli i Weimar 1553-1566.
Bodde med sin syster Margarethe i hertigdömet Preussen.
Slutligen anställd vid kurfurstens hov i Brandenburg. Dog i Königsberg.

Elisabeth Luther f. 10 december 1527 d. augusti 1528
Dog endast 9 månader gammal. Luther sörjde nästan som en kvinna.

Magdalena Luther f. 5 maj 1529 d. 20 september 1542
Dog på sitt 13:e år i sin fars armar.

Martin Luther d.y. f. 9 november 1531 d. 2 mars 1565
Läste teologi i Wittenberg men dog 1565 utan att ha tjänstgjort.
Gift 1560 med Anna Heilinger, dotter till en borgmästare i Wittenberg.
De fick inga barn.

Paul Luther f. 28 januari 1533 d. 8 mars 1593
Läste medicin i Wittenberg.
Gift 5 februari 1553 med Anna Warbeck (d. 1586), dotter till vice kansler/kurfurste Veit av Warbeck.
Undervisade i medicin vid universitetet i Jena.
Var personlig läkare för de saxiska hertigarna i Weimar.
Öppnade mottagning i Leipzig, därefter åter personlig läkare.
Dog i Leipzig. Han lämnade 6 barn efter sig.
Hans barnbarnsbarn (great grandchild) Martin Gottlob Luther (1707-1759), ogift advokat, var den sista ättlingen i direkt nedstigande led på den manliga sidan till Martin Luther och Käthe. På den kvinnliga sidan från Paul Luther finns det ättlingar än idag.

Margarethe Luther f. 17 december 1534 d. 1570
Gift med George von Kunheim (1532-1611) som studerade i Wittenberg från 1550.
Förlovade 1554. Gifta i Wittenberg 5 augusti 1555. Lyckligt äktenskap.
Dog i Mülhausen. 3 av hennes 9 barn överlevde henne.
Ättlingar till hennes äldsta dotter, Margarethe von Kunheim, existerar fortfarande.


StartsidaOm ossLuthers livLuthercitatArtiklarBilderLuthers texterLitteraturtipsLänkar